Hacettepe Üniversitesi 2019 - 2020 Akademik Yili Yurtdişindan Öğrenci Başvurları Devam Ediyor

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2020 AKADEMİK YILI YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ (ÖNLİSANS-LİSANS PROGRAMLARI) Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve...

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2020 AKADEMİK YILI YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ (ÖNLİSANS-LİSANS PROGRAMLARI)

Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve gerekli koşulları sağlayan adaylar, bu duyuruda yer alan açıklamalara uymaları halinde, Hacettepe Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında eğitim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Başvuru için kullanılacak sınavlar (SAT, ACT) 2018 veya 2019 sonuçları ile kabul edilecektir.

Önemli Notlar:

1) Değerlendirme, yerleştirme ve kontenjanların doldurulması tümüyle Hacettepe Üniversitesi’nin yetkisindedir.

2) İlanda yer alan diplomalar/sınavlar dışındaki yurt içi/yurt dışı lise diploması ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Başvuru ücreti alınmayacaktır.

4) Pasaport fotokopisi ve sınav sonucu (SAT, ACT) hariç, başvuru belge fotokopilerinin onaylı olması gerekmektedir.

5) Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6) Başvuruda kullanılan e-postanın adayın kendisine ait ve aktif olarak kullanılıyor olması gerekmektedir. Gerekli hallerde bu e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır.

7) Başvurusu geçerli olan adaylar arasından, ön değerlendirme sonucunda belirlenen adaylar, başvuru takviminde belirtilen tarihlerde Yurtdışı Öğrenci Seçme Komisyonu tarafından mülakata alınacak ve yerleştirme yapılacaktır. Mülakatlar adayın tercihine göre yüz yüze ya da internet üzerinden yapılacaktır.

8) Kesin kayıt sonrasında, Üniversite Yönetimi ek yerleştirme yapılmasına karar verebilir. Ek yerleştirme sadece mülakata katılan adaylar arasından yapılacaktır. Mülakata çağırıldığı halde katılmayan adaylar haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

9) Önlisans programlarına yerleştirme işlemi başvuru puanı üzerinden yapılacak olup bu programlar için mülakat yapılmayacaktır.

10) Fachabitur ile başvurular kabul edilmeyecektir.

11) Debirestan notu ile başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir.

12) Tercih edeceğiniz bölümlerin ön lisans (eğitim süresi 2 yıl) veya lisans (eğitim süresi en az 4 yıl) programları olup olmadığına ve özel koşullarına dikkat etmeniz önemlidir.

13) Bir programa yerleştirilmiş öğrencilere vize işlemleri için, talep etmeleri durumunda Hacettepe Üniversitesi tarafından Kabul Mektubu verilecek veya adreslerine gönderilecektir.

Başvuru Koşulları

1) Yabancı uyruklu olanlar,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

     b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adaylar ise ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan, GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar;

yurt dışından öğrenci olarak kabul edilmek üzere başvurabilirler.

Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar:

1) TC uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’ de tamamlayanların,

2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) Başvuru koşullarının 2. maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (4. maddedeki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç)

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya başvuru koşulları 2. maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,

yurt dışından öğrenci kontenjanlarına başvurusu kabul edilmez.

Başvuru için gerekli belgeler:

1) Lise Diplomasının onaylı kopyası gönderilmelidir. Türkçe ya da İngilizce dillerinden birinde değilse, bu dillerden birine onaylı tercümesi eklenecektir. Diplomanın alındığı okul, büyükelçilik, konsolosluk veya noter, onay makamı olarak kullanılabilir. Onaysız olan fotokopi belgeler geçersiz sayılır. Başvuruda göndereceğiniz belgeler iade edilmeyeceği için orijinal diploma gönderilmemesine dikkat edilmelidir.

2) Sınav Sonucu: SAT veya ACT sınavları ile başvuracak adayların sınav sonuçlarının 2018 veya 2019 yıllarına ait olması gereklidir. Başvuru esnasında sınav sonucunun internet çıktısı veya fotokopisi ile başvuru yapılabilir. SAT Sınav sonucu ile başvuracak adayların, kayıt tarihlerine kadar sınav sonuç belgelerinin ETS tarafından doğrudan başvuru adresine gönderilmesini sağlamaları gerekmektedir. (Hacettepe Üniversitesinin SAT Kodu: 7661)

3) Başvuru Formu: Bu form internet üzerinde doldurulmalıdır. Başvuru sayfasında doldurup gönderdiğiniz formunuzun çıktısını alarak imzaladıktan sonra başvuru evraklarınızla birlikte göndermelisiniz. Başvuruda istenen diğer belgeleri göndermeden sadece sistem üzerinden veya çıktı alarak postayla form gönderilmesi durumunda başvuru geçersiz sayılır. Başvuru formu web sayfamızda online başvuruların başlayacağı 6 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanacaktır.

4) Pasaportun, adayın fotoğrafının bulunduğu sayfasının fotokopisi gönderilmelidir.

5) Biyometrik Fotoğraf: 2 adet pasaport fotoğrafı niteliklerine uygun fotoğraf.

6) Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift vatandaşlığa sahip adayların vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimlik fotokopisini eklemesi gerekmektedir.

7) Türk uyruklu olup başvuru koşullarındaki 4. madde gereği başvurabilen adaylar; yurt dışında okudukları süreyi gösterir onaylı belge getirmek zorundadır. (Mezun olunan okuldan onaylı bir belge ya da eğitim süresini kapsayan transkript alınmalıdır.)

8) Mavi kart sahibi adayların başvuru belgelerine mavi kart fotokopilerini eklemeleri gerekmektedir.

9) Mülakat tercihi ve Skype adresi: adayın mülakat tercihini (yüz yüze ya da online) belirten ve Skype adresini içeren Word ortamında yazılmış bir dilekçe.

Başvuru belgeleri sistem üzerinden veya e-postayla gönderilmeyecektir. Başvuru belgeleri aşağıdaki adrese postayla gönderilebilir ya da elden teslim edilebilir. Başvuruların şahsen olması gerekmemektedir.

BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Online Başvuru Tarihleri: 06 Mayıs - 05 Temmuz 2019

Belgelerin Son Teslim Tarihi: 12 Temmuz 2019

Mülakata Alınacak Adayların İlanı: 24 Temmuz 2019

Mülâkat Tarihleri: 31 Temmuz - 07 Ağustos 2019

Sonuçların Açıklanması:  16 Ağustos 2019

Üniversiteye Kesin Kayıt Tarihleri: 02-04 Eylül 2019İlgili Kurumlar

Bülten için kayıt olun

Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdan güncellemeleri alın. Sizi spam göndermeyiz ve gizliliğinize saygı duyarız.